Grafika w apletach

Na tej stronie znajdują się materiały dotyczące rysowania podstawowych elementów graficznych jak linie, okręgi, prostokąty itp. Materiał ten został podzielony na segmenty:

Klasa Component - omówienie zasad rysowania i podstawowych metod do tego służacych

Rysowanie - zawiera aplety z fragmetami kodu ilustrującymi wyświetlanie linii itp.

Klasa Canvas - pokazuje jak można zdefiniować własne elementy graficzne i je obsługiwać

Tekst w apletach - podstawowe informacje o sposobach wyświetlania tekstu

Przykłady

Dla celów poglądowych zamieszczono przykłady apletów wykorzystujących omawiane wyżej elementy:

Wykresy liniowe

Kolorowe linie

Podstawowe obiekty graficzne

Nerwowy tekst


Jerzy Bobiński - Gdańsk 03.05.1998