Dane wynikowe po zakodowaniu


A oto co otrzymalem :

DSA Signature
	p: fd7f53811d75122952df4a9c2eece4e7f611b7523cef4400c31e3f80b6512669455d402251fb593d8d58fabfc5f5ba30f6cb9b556cd7813b801d346ff26660b76b9950a5a49f9fe8047b1022c24fbba9d7feb7c61bf83b57e7c6a8a6150f04fb83f6d3c51ec3023554135a169132f675f3ae2b61d72aeff22203199dd14801c7
	q: 9760508f15230bccb292b982a2eb840bf0581cf5
	g: f7e1a085d69b3ddecbbcab5c36b857b97994afbbfa3aea82f9574c0b3d0782675159578ebad4594fe67107108180b449167123e84c281613b7cf09328cc8a6e13c167a8b547c8d28e0a3ae1e2bb3a675916ea37f0bfa213562f1fb627a01243bcca4f1bea8519089a883dfe15ae59f06928b665e807b552564014c3bfecf492a

A to jest namzwa uzytego algorytmu :SHAwithDSA

signature verifies: true