Przykłady aplikacji i applet'ów używających wątków


Tutaj znajduje się krótki kurs z Wątków w Javie w WORD 6.0. Zawiera także opis działania niżej pokazanej aplikacji i apleta wyświetlającego aktualny czas.


Aplikacja:

0 Jamaica
0 Fiji
1 Fiji
1 Jamaica
2 Jamaica
2 Fiji
3 Jamaica
...
8 Fiji
9 Fiji
8 Jamaica
DONE! Fiji
9 Jamaica
DONE! Jamaica
Aplikacja TwoThreadTest.java pokazująca działanie dwóch wątków. Skompilowany plik TwoThreadTest.class
Aplety:
Tutaj widać przykład applet'u wyświetlającego aktualną godzinę. Źródło znajduje się tutaj
A to inny zegar. Źródło znajduje się tutaj
  Bi-Directional
Bubble Sort  Bubble Sort  Quick Sort

     
Sortowanie
1. SortItem.java (Program główny)
2. SortAlgorithm.java (Algorytm sortowania)
3. BubbleSortAlgorithm.java (Algorytm sortowania bąbelkowego)
4. BidirectionalBubbleSortAlgorithm.java (Algorytm sortowania mieszanego)
5. QSortAlgorithm.java (Algorytm szybkiego sortowania)
Wyścigi - pokazanie działania wątków o różnych priorytetach

1. RaceApplet.java (Program główny)
2. Runner.java (Licznik biegacza)

Wyścigi - pokazanie działania wątków o identycznych priorytetach

Your browser doesn't understand the APPLET tag. Here's a screenshot of the dining philosophers applet that you would see running here if it did:


JAVA Source Code
1. Test.java (Main Program)
2. mPoint.java (Movable Point)
3. mRectangle.java (Movable Rectangle)
4. mCircle.java (Movable Circle)
5. mTriangle.java (Movable Triangle)

Ten aplet został ściągnięty spod adresu: http://www.npac.syr.edu/users/yhkim/assgn/HW2/Test.html