Pakiet java.util zawiera m.in klase StringTokenizer do czytania zmiennych odzielonych ustalonym znakiem w zadanym lancuchu tekstowym. Ponizszy applet czyta z pliku Tokenizer.txt dane liczbowe (odzielone znakiem tabulacji) liniami i konwertuje je do odpowiednich formatow, po czym wyswietla stosowny komunikat. Applet korzysta tez z pakietow: java.net - by odczytac plik konfiguracyjny z sieci (java.net.URL), java.io - by odczytac z pliku linie tekstu (java.io.DataInputStream),


Oto zrodlo appleta:
Tokenizer.java
powrot