Pakiet java.io zawiera definicje obslugi wejscia/wyjscia. Ponizsza aplikacja kopiuje zawartosc pliku plik_we.txt do pliku plik_wy.txt .
Przypominam, ze aby uruchomic te aplikacje trzeba ja skompilowac:
javac Plik.java

i uruchomic interpreter:
java Plik


Oto zrodlo appleta:
import java.io.*;

     class Plik {
       public static void main(String[] args) {
         try {
           File inputFile = new File("plik_we.txt");
           File outputFile = new File("plik_wy.txt");

           FileInputStream fis = new FileInputStream(inputFile);
           FileOutputStream fos = new FileOutputStream(outputFile);
           int c;

           while ((c = fis.read()) != -1) {
             fos.write(c);
           }

           fis.close();
           fos.close();
         } catch (FileNotFoundException e) {
           System.err.println("FileStreamsTest: " + e);
         } catch (IOException e) {
           System.err.println("FileStreamsTest: " + e);
         }
       }
     }

Aplikacja ta pochodzi z przykladu z "Java Tutorial"

Plik.java
powrot